a part of Bellingham’s history

Op soek na Etienne Leroux se Welgevonden

Waar kom Sewe Dae by die Silbersteins en die eksotiese plaas Welgevonden vandaan?

Sewe Dae by die Silbersteins, Etienne Leroux se Sestiger-roman wat nou al kultusstatus bereik het, was nie op blote fantasie gegrond nie. Willemien Brümmer het die herehuis op Bellingham naby Franschhoek besoek en haar midde-in die onwerklikheid van ’n sprokie bevind. 

Click here to read the entire article

 

Share this post